Biostatistika

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je biostatistika?

Biostatistika je nauka koja koristi insturmente i koncepte statistike u oblasti medicine i biologije.

Svi su čuli i dobro su upoznati sa značenjem pojma statistika, a koliko nas zapravo zna šta biostatistika znači?

Etimologija nas uči da termin biostatistika potiče iz latinskog jezika i koristi se da označi nauku koja koristi instrumente statistike u oblasti biologije i medicine.

Multifaktorijalna priroda nastanka oboljenja i potreba da se obradi veliki broj podataka kako bi se efikasno pronašao lek za određenu bolest, odnosno kako bi se pronašao idealan način za njeno što brže lečenje, uslovila je primenu statistike pre svega u oblasti medicine, a kasnije i u brojnim srodnim naučnim disciplinama.

U okviru biostatistike sprovode se brojni biološki eksprimenti, posebno u medicini, farmaciji, poljoprivredi i ribarstvu. Nakon što prikupi podatke ona vrši organizaciju i pregled istih, a na kraju izvodi zaključak na osnovu njih.

Share.