Bipolaran

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je bipolaran? Koje je pravo značenje navedenog pojma?

Bipolaran je pridev koji se koristi da označi onog koji ima oba pola ili onog koji se nalazi na oba Zemljina pola. U psihijatriji ovaj pojam se koristi za osobu koju karakterišu manične i depresivne epizode.

Svima je poznat pojam bipolaran, ali malo ko zna šta on znači. Iako najveću primenu ima u psihologiji, koristi se i u drugim oblasitma života, zbog čega ne bi bilo loše da znate njegovo značenje.

U najopštijem značenju koje ima, izraz bipolaran se koristi da označi osobinu onog koji ima oba pola ili onog koji se nalazi na oba Zemljina pola.

Ipak, na našim prostorima kada se spomene ovaj termin misli se na značenje koje on ima u psihologiji. Naime, ovde se izraz bipolarni afektivni poremećaj koristi da označi poremećaj koji karakterišu ozbiljne promene raspoloženja.

Ova vrsta poremećaja se naziva bipolarni jer se bolest manifestuje kao smenjivanje perioda depresije i perioda povišenog raspoloženja.

Reč je o ozbiljnom zdravstvenom problemu koji ima visoku stopu mortaliteta. Smatra se jednim od najvećih zdravstvenih problema od javnog značaja.

U prenesenom značenju termin bipolaran se koristi da označi razdvajanje u dva centra.

 

Share.