Špalir

Pinterest LinkedIn Tumblr +

spalir

Šta je to špalir?

Svojevrstan red kao postrojenje ljudi ili biljaka naziva se špalir.

Za pojam špalir vezuju se dva značenja. Jedno objašnjene daju vojne nauke a drugo nalazimo u svetu hortikulture.

U vojsci špalir predstavlja postrojenje vojnika u dva reda, tako da su jedan prema drugom okrenuti licem i sa slobodnim prostorom između njih (određenim rastojanjem). Tako se ređaju najčešće pri određenoj ceremoniji (kod vojnih parada ili zvaničnih dočeka) i tada prolazi neka poznata ličnost između njih čime joj se odaje počast. Ako ste imali nekada priliku da pogledate vojnu paradu taj deo prolaska između dva reda vojnika je česta i neizostavna tačka.

Vojska primenjuje špalir i kao vid telesne kazne vojnicima zbog teških kaznenih dela koje su počinili u ratu. Takozvani špalir za premlaćivanje kao metoda se zabranila u svetu još u 19. veku. Naime, kazna je izgledala tako što su osuđenici morali da trče kroz špalir sa golim leđima između dva reda vojnika koji su ih tukli palicama ili kopljima. Ovo je praktikovano u starorimskoj tradiciji.

U hortikulturi spalir označava red voćaka ili raznih biljaka pored zida ili ograde. Špalir mnogi koriste kako bi što lepše dekorisali svoje dvorište ili baštu. Postoji čitava špalirska tehnika uzgajanja prvenstveno voća ali i ukrasnih biljaka. Vizuelno deluje kao da se i spalir oblikuje sa pomoćnim konstrukcijama. U primorskim predelima često se može videti kao zeleni zid koji štiti kuću od vetra i kiše. Negde su nalik drvoredima sa simetričnim krošnjama koje su poređane jedna uz drugu.

Share.