Floskula

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je floskula? Da li znate koje je značenje navedenog pojma?

Floskula je u drevnoj retorici označavala sadržaj misli, a danas označava praznu reč ili rečenicu bez sadržaja.

Etimologija nas uči da je sam pojam floskula potekao od latinske reči flosculus, što znači cvetić. Ono što je posebno zanimljivo, to je da značenje koje danas floskula ima potpuno je drugačije od prvobitnog značenja reči.

U drevnoj retorici termin floskula korišćen je kako bi se iskazala jedna misao ili sadržaj misli, a kasnije kao čisto formalni izraz.

Ovo je jedna od retkih reči koje su kroz istoriju menjale svoja značenja, te danas imaju značenje u potpunosti drugačije od svog prvobitnog značenja. Floskula se danas upotrebljava uglavnom pogrdnog jer se korisiti da označi rečenicu bez sadržaja (šuplju reč, otrcanu frazu, praznu reč i slično).

U floskule se ubrajaju i izrazi ohrabrivanja ili pozdrava poput “Jesi li živ” ili “Šta radiš?-Ništa”.

Share.