Trogloditi

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta su trogloditi?

Trogloditi je naziv za ljude koji žive u pećinama.

Pojam trogloditi se retko koristi na našim prostorima, a ima veoma zanimljivo značenje. Naime, to je naziv za ljude koji žive u pećinama.

Etimološki posmatrano izraz trogloditi potiče od grčke reči τρωγλοδύτης, što znači stanovnici pećine. Prema antičkim izvorima ovo je bio naziv za ljude koji su živeli u pećinama na obalama Crvenog mora, Indije, Arabije i još par područja.

Iako je život u pećinama karakterističan za doba paleolita i dan danas postoje brojna plemena čiji pripadnici žive u pećinama. Pre svega reč je o plemenima koja nastanjuju oblasti Australije i Melanezije, i oni uglavnom sami prave pećine, odnosno traže i izdubljuju određene prostore kako bi sebi napravili stanište.

Veću upotrebu ovaj pojam ima u svom prenesenom značenju, gde se koristi kako bi označio primitivne ljude, odnosno sve one koji žive na veoma niskom stepenu kulture. Reč je o prostim i grubim ljudima koji ne samo da se ponašaju nekulturno, već veoma često i necivilizovano.

Share.