Tiranin

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Tiranin

Tiranin je reč latinskog porekla, nastala od reči tyrranis i označava osobu koja poseduje apsolutu vlast nad ljudima u nekoj državi ili organizaciji. Oblik njegove vladavine sa naziva tiranija. Pojam se prvi put put upotrebio u antičkoj Grčkoj, kako bi opisao politički ambiciozne aristokrate koji su rušeći ustavna načela preuzimali vlast u svoje ruke.

Nema države koja nije u jednom periodu svog razvoja imala tiraniju. Obično je ona prestajala nakon revolucije ili nasilnim prevratom.

Danas se pojam tiranija obino koristi za označavanje autoritarnih i represivnih režima ili za neprihvatljive pojave u demokratskim društvima. U svetu postoji stalna borba za iskorenjavanje tiranije I stvaranje demokratskih društava.

U prenesenom smislu, tiranin predstavlja nasilika, mučitelja, čoveka koji bezobzirno sprovodi svoju volju. Pa tako, nija samo tiranin onaj koji sprovodi svoju vlast nad stanovništvom, već postoje I tirani na lokalnim nivoima, u preduzeću , komšiluku I najčešće u porodici. Gde god da je, jako je teško izboriti se sa njim, pa često ni zakon nije dovoljno jak da tiranima stane na put. Zato se većina ljudi trudi da je što manje sa njima u kontaktu I da se naravno ne konfrontira, svesni da bi bilo posledica zbog toga.

Share.

Leave A Reply