Tendencija

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je to tendencija?

Težnja ka nečemu naziva se tendencija.

Sigurno ste do sada imali priliku da čujete reč tendencija. Uglavnom se koristi u ekonomiji, ali u moderno doba sve češće imamo priliku da je čujemo u svakodnevnoj komunikaciji. Ako do sada niste znali koje je značenje ove reči u daljem tekstu biće Vam objašnjeno.

Etnološki posmatrano reč tendencija nastala je od latinske reči tendentia u značenju težnja. Izraz tendencija upotrebljava se u situaciji kada želimo da iskažemo težnju za određenim ciljem ili u određenom pravcu.

Pojam tendencija može se koristiti i u značenju sklonost, smer, namera ili cilj. Shodno tome daćemo Vam primer: „Marko ima tendenciju ka čitanju poezije.“ U datoj rečenici pojam tendencija upotrebljen je u značenju sklonost. Prema tome najjednostavnije možemo reći da tendencija ima dvojako značenje i to misli koja se dosledno provodi kroz neko delo i smera kojim se kreće razvoj neke promene.

U ekonomiji ova reč se koristi veoma često i to uglavnom kada želimo da iskažemo promenu određene valute, odnosno sklonost cena ka rastu ili njihovom padanju. U skladu sa tim ekonomisti razlikuju dve tendencije: tendenciju rasta cena i tendenciju pada cena.

Share.