Uzorak

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je uzorak? Znate li značenje ovog pojma? A da li znate šta znači reprezentativni uzorak?

Ogledni primerak, odnosno izabrani deo nekog skupa naziva se uzorak.

Pojam uzorak se poslednjih godina ustalio u svakodnevnoj komunikaciji, te verujem da je većina upoznata sa njegovim značenjem. Najveću i najznačajniju primenu ovaj pojam ima u statistici.

Po definiciji, uzorak predstavlja izabrani deo statistikog skupa koji treba da predstavlja reprezent populacije koja je obuhvaćena istraživanjem. Poželjno je da uzorak bude što reprezenativniji po svim bitnim svojstvima, jer će to omogućiti što pouzdanije rezultate.

U statistici se ovaj termin koristi kako bi označio  sve statističke jedinice koje ispoljavaju obeležje, koje je predmet istraživanja. U tom smislu najčešće se koriste uzroci koji reprezentuju osvnovi skup, te se njihova primena zasniva na teroiji verovatnoće i predstavlja vrstu delimično prikupljenog podatka.

Prema tome, uzorak je samo deo nekog osnovnog skupa, a na osnovu podataka koje dobijemo proučavajući njega, mi ćemo doneti zaključke o celom osnovnom skupu.

U svakodnevnoj komunikaciji termin uzorak se koristi da označi mustru, odnosno očigledan primerak. Može se upotrebljavati i u značenju šablon, skica, nacrt, šema.

Ovde je bitno istaći i značenje pojma reprezentativni uzorak. On se definiše kao uzorak koji pokazuje najbolje osobine i kvalitete skupine kojoj pripada.

Share.