Uobrazilja

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je uobrazilja? Znate li šta ovaj pojam označava?

Uobrazilja predstavlja maštu, fantaziju, odnosno misaoni proces u kojem zamišljamo stvari koje ne postoje.

Svima je dobro poznata izreka “Mašta može svašta” i ne postoji osoba koja u nekom trenutku nije maštala o stvarima koje jarko priželjkuje. Interesatno je da je većina ljudi čula za pojam mašta, dok je veoma mali broj onih koji su upoznati sa pojmom uobrazilja, iako ova dva pojma imaju potpuno isto značenje!

Dakle, uobrazilja predstavlja misaoni proces zamišljanja budućih događaja i sposobnost stvaranja novih celina kombinovanjem različitih predstava, ideja i pojmova koji kao takvi ne postoje u ranijem iskustvu. Laički rečeno, reč je o fantaziraju, imaginaciji, odnosno zamišljanju budućnih događaja.

Uobrazilja predstavlja osnovu umetničke, naučne i tehničke kreativnosti, ali i stvaralaštva i inovacija u svakodnevnom iskustvu. Ono što pokreće uobrazilju jesu naše želje. Naime, kada nešto jako želimo, često razmišljamo o tome kako ćemo se osećati kada “to” konačno dobijemo i tada krećemo da na imaginaran način zadovoljavamo neke naše želje i težnje.

Većina ljudi kada ima slobodnog vremena i kada je opuštena misli u slikama, odnosno koristi konkretno mišljenje i počinje da zamišlja buduće događaje, likove, pojmove, situacije.

Mnogi uobrazilju nazivaju i sanjarenjem, kako bi naglasili da je ona nešto poput sna koji se možda neće nikada ostvari.

Interesantno je da je uobrazilja karakterična za psihiloška stanja kada se pojmovi obogaćuju novim sadržajima koji imaju veoma malu mogućnost ostvarivanja. Iako je poželjno posedovati uobrazilju, čovek joj se ne može previše prepustiti.

Naime, čovek u svakom trenutku mora biti u stanju da razlikuje stvarnost od mašte, te ne sme dozvoliti da mu ista pomuti moć rasuđivanja. Ovde se pre svega misli na situacije kada čovek pokušava da pobegne od stvarnosti, često kada mu se događaju neke dosadne, monotone ili veoma loše stvari.

Tada maštanjem čovek” beži” u uobrazilju, što pisholozi i psihoanalitičari tumače kao vid mehanizna odbrane.

Share.