Motiv

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je to motiv?

Motiv predstavlja činioca koji podstiče na pokretanje neke aktivnosti jedinke.

Da li ste nekada čuli da neko ima skriveni motiv da uradi određenu stvar? Ili vas je pak neko pitao šta je vaš motiv da uradite nešto? A znate li šta znači motiv?

motiv

Prateći etimologiju dolazimo do informacije da pojam motiv potiče iz latinskog jezika i ima značenje pobude, povoda, podstreka; Motiv je pojam koji se pre svega koristi u psihologiji, gde označava činioce koji podstiču na pokretanje aktivnosti jedinke.

Motiv je taj koji kod nas prouzrkuje određeno ponašanje i kasnije usmerava to ponašanje ka nekom cilju. Motiv jeste naš unutrašnji faktor koji nas tera na određeno delovanje. Brojne su podele motiva, a svakako je najvažnija ona koja ih klasifikuje na urođene i stečene.

Poznato je da je čoveku neophodan motiv da bi se pokrenuo, tj. obavio određenu aktivnost. Kod ljudi prisutni su različiti motivi za istu stvar. Pa tako nekome je motiv da ide u školu kako bi zadovoljio roditelje, drugih pak to rade kako bi zadovoljili neke svoje lične ambicije, a ima i onih kojima je druženje sa drugarima najveći motiv za odlazak u školu.

Share.