Vinovnik

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je  vinovnik?

Onaj koji prvi nešto započinje naziva se vinovnik.

Poznato je da naš jezik obiluje brojnim pozajmljenicama iz drugih jezika. Iako su danas najprisutnije pozajmljenice iz turskog i nemačkog jezika, prisutan je i znatan broj reči ruskoga porekla.

Pojam vinovnik upravo predstavlja jednu od pozajmljenica iz ruskoga jezika koja ima značenje onoga koji nešto prvi započinje. Shodno tome, vinovnik jeste pokretač, inicijator, tvorac, uzročnik ili kreator.

Ono što je bitno odmah napomenuti, to je da se na našim prostorima vinovnik uglavnom koristi u negativnoj konotaciji, te se ova reč gotovo uvek odnosi na izazivača nesreće ili glavnog krivca. Odnosno, reč je o pokretaču ili inicijatoru nekog zločina.

Share.