Preteča

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je preteča?

Preteča je pojam koji ima značenje prethodnika.

Da li ste bili u prilici da čuejte za pojam preteča? A da li ste upoznati sa njegovim značenjem?

Sam termin preteča ranije je dosta korišćen, dok se danas dosta ređe upotrebljava. Starije generacije dobro su upoznate sa njenim značenjem, dok oni mlađi koji se možda do sada nisu sreli sa ovom reči sada imaju priliku da saznaju šta znači.

Najjednostavnije rečeno preteča je sinonim reči prethodnik. Prema tome, preteča je onaj koji je prethodio nekom drugom.

Za one kojima ni sada nije baš najjasnije značenje ovog pojma, sledi par primera:

– “Ćembalo je instrument po kojem je klavir i nastao, te se isti smatra pretečom klavira.”

– “Mnogi smatraju da je Harzburška monarhija zapravo bila preteča današnje Evropske Unije.”

– “Samostrel je oružije koje predstavlja prteču puške i mitraljeza.”

Share.