Dinamika

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je dinamika?

Termin dinamika označava pokret, proces menjanja, odnosno prelaska iz jednog stanja u drugo.

Do sada ste sigurno bili u prilici da čujete za pojam dinamika koji je relativno čest na našim prostorima. Reč je o pojmu koji se pre svega koristi u fizici, ali i u muzici, programiranju i brojnim društvenim naukama.

dinamika

Sa etimološke strane vidimo da sama reč dinamika potiče od grčkog δυναμıϰός, što znači brz, pokretljiv, jak. Termin dinamika pre svega označava pokret, process menjanja, odnosno prelaska iz jednog u drugo stanje. Ipak u zavisnosti od nauke u kojoj se koristi ova reč ima i druga značenja.

U muzici dinamika se definiše kao odnos muzičkih tonova prema njihovoj jačini.

U fizici dinamika predstavlja granu fizike koja se bavi proučavanjem uzroka kretanja tela u zavisnosti od pokretačke snage. Dinamika razmatra osnovne kinematičke veličine, njihove međusobne odnose, kao i odnos tih veličina sa fizičkim uzrocima kretanja.

U računarstvu postoji tzv. molekukska dinamika, koja predstavlja oblik računarske simulacije u kojem atomi i molekuli mogu da interaguju u određenom vremenskom intervalu, pokoravajući se poznatim zakonima fizike.

Share.