Citologija

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je citologija?

Grana biologije koja za cilj ima proučavanje i razumevanje ćelija naziva se citologija.

Svi mi znamo šta je biologija i čime se bavi, ali koliko nas je upoznato sa značenjem reči citologija koja predstavlja sastavni deo biologije kao naučne discipline?

Etimološki posmatrano, sam pojam citologija grčkog porekla. Naime, ova reč predstavlja složenicu grčkih reči kytos, što znači supljina i reči logos, što znači nauka. Po definiciji, citologija predstavlja granu biologije koja se bavi proučavanjem i razumevanjem ćelija.

Sva proučavanja koja citologija obuhvata odvijaju se na mikroskopskom i molekularnom nivou. Pre svega vrše se istraživanja vezana za fizičke osobine ćelija, zatim njenu deobu i životni ciklus i na kraju fiziologija i komunikacija koju ćelije obavljaju između sebe.

Kako ćelija predstavlja osnovnu jedinicu građe i funkcije svih živih bića, jasno je koliko je izučavanje iste značajno za čovečanstvo, pa samim tim i koliki je značaj citologije.

Share.