Cilindar

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je cilindar?

Cilindar označava konveksno geometrijsko telo ograničeno sa dva kruga u paralernim ravnima i delom cilindrične površine.

Etimološki posmatrano pojam cilindar potiče iz grčkog jezika, od reči kýlindros, što znači kotrljati, valjati. Cilindar predstavlja konveksno geometrijsko telo koje je ograničeno sa dva kruga u međusobno paralernim ravnima i delom cilindrične površine poznate kao plašt cilindra.

cilindar

Cilindar ili valjak kako se još zove koristi se i u drugim značenjima. Pa tako, cilindar u mašinstvu označava deo parene mašine u kojem nastaje ekspanzija vodene pare koja je zaslužna za pokretanje iste.

Kod motora koji imaju unutrašnje sagorevanje, cilindar predstavlja deo u kojem se pali i širi smesa goriva, koja je zaslužna za pokretanje motora.

U modnoj industriji cilinadar predstavlja visok šešir sa ravnim ili savijenim krilima koja zajedno sa tuljkom daju oblik dužeg valjka tj cilindra koji je obično na vrhu proširen. Postao je sastavni deo muške građanske odeće karakterističan za zapadnjake, obično pripadnike više klase.

Interesantno je da se danas cilindar povezuje sa mađioničarima i ljudima koji se bave izvođenjem trikova.

Share.