Cionizam

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Cionizam

Šta je to cionizam?

Osoba koja zastupa cionizam naziva se cionista.

Etimolozi kažu da je izraz cionizam kovanica od reči Cion (bibliojski izraz) sa kojom se u starom Jerusalimu označ avala tvrđava Cion, a koja se u drugim jezicima različito i piše (u nemačkom i engleskom Zion).

Tako se cionizam rađa kao pokret Jevreja koji ima za cilj stvaranje slobodne i samostalne jevrejske države u Palestini, takozvane Izraelske zemlje. On se temelji na vraćanju Jevreja u svoju domovinu Eretz Yisrael. Pokret je osnovan u 19. veku, a njegov osnivač bio je Teodor Hercl (austrijski jevrejin).

Počeci cionizma uočavaju se krajem pomenutog veka sa rastom antisemitizma u Evropi (netrpeljivost prema Jevrejima). Cilj cionizma je stremljenje ka Palestini, odnosno ka zauzimanju što većeg dela teritorije na istoriskom području Palestine a isterati što više Palestinaca. Pokret je našao podršku kod nekih vlada Zapadne Evrope, s obzirom da su evropski Jevreji masovno migrirali u Palestinu.

Ipak, tokom Drugog svetskog rata uprkos naglom rastu antisemitizma u Evropi Arapi su i dalje bili dosta brojniji od Jevreja.

Proglašenje osnivanja države Izrael u Palestini desilo se 1948. godine od strane tadašnjeg šefa Svetske cionističke organizacije Davida Be-Guriona. Cionisti su bili ubeđeni da će Izrael obezbediti siguran, nacionalni dom Jevrejima, tako da su uveravali ostale Jevreje iz celog sveta da se dosele u Palestinu i traže državljanstvo.

Share.