Prefinjenost

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je prefinjenost?

Prefinjenost označava uglađenost, urednost, istančanost.

Pojam prefinjenost ranije se dosta slabije koristio, dok danas ova reč nezaobilazna je u svim modnim časopisima, ali i u svakodnevnoj komunikaciji. Koliko nas je zapravo upoznato sa značenjem ove reči?

Termin prefinjenost koristi se da označi osobinu onoga koji je prefinjen, odnosno uglađen i fin. Sama reč koristi se u značenju sofisticiran, uredan, uglađen, instačan i osetljiv.

Obično se prefinjenost vezuje za obrazovanje i džentlmenstvo kada su muškarci u pitanju i osetljivost, finoću i eleganciju kada su žene u pitanju.

Prema tome, osobe koje se odlikuju sa prefinjenosti imaju instačan ukus, otmene manire, graciozne su, obrazovane, umerene u reakcijama i ponašanju i poseduju sofisticiran stav.

Share.