Apolitičan

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Apolitičan, šta je to zapravo? Šta znači apolitičan, a šta apolitičnost?

Apolitičan je pridev koji se koristi da označi sve one koji su nezainteresovani i neupućeni u politiku.

Iako ne predstavlja reč koja se svakodnevno čuje, pojam apolitičan dobija sve više na značaju, te se sve češće spominje u medijima. U slučaju da ste čuli za ovu reč, a ne znate koje je njeno značenje, sledi objašnjenje.

Etimologija nas uči da je sam termin apolitičan pridev, koji je nasao od imenice apolitičnost, a koja potiče iz grčkog jezika, preciznije od reči politiká, koja se koristila da označi poslove vezane za polis, državu.

Apolitičnost je pojam koji se koristi da označi ravnodušnost prema politici, odnosno nezainteresovanost za istu. Reč je o osobi koja je potpuno neupućena, te nema predstavu o političkim zbivanjima koja se odigravaju oko nje.

Poznato je da se stalno priča koliko je važno da se građani informišu o politici, te da izađu na izbore i na taj način utiču na političke odluke i opredele se za politiku kojoj veruju. Ipak u našoj zemlji iz godine u godinu broj ljudi koji izlaze na izbore sve više opada, smanjuje se broj onih koje zanima politika, što automatski dovodi do sve većeg broja apolitičnih osoba.

Share.