Indoktrinirati

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta znači indoktrinirati? Saznajte tačno značenje navedenog pojma.

Indoktrinirati znači nasilno usaditi ideju, stav, kognitivnu strategiju ili poslovnu metodologiju.

Ako znate šta znači pojam indoktrinirati, svaka Vam čast! Naime, iako je ovaj pojam prisutan na našim prostorima, veoma retko se upotrebljava zbog čega veliki broj ljudi nije upoznat sa njegovim značenjem.

Sam glagol indoktrinirati nastao je od imenice indoktrinacija, koja potiče iz latinskog jezika i ima značenje pouke, odnosno podučavanja. Kako je indoktrinacija nasilno usađivanje ideja, stavova, kongnitivnih strategija ili profesionalnih metodologija, tako indoktrinirati znači nasilno usaditi određenu doktorinu.

Ovaj termin se često koristi pre svega u kontekstu obrazovanja, i religijskog ili političkog mišljenja i gotovo uvek ima negativnu konotaciju.

Indoktrinirati neku osobu znači usaditi joj uz pomoć svih raspoloživih sredstava, određena iskrivljena shvatanja, verovanja ili načine ponašanja.

Share.