Imputacija

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je imputacija?

Imputacija označava podmetanje krivice, pripisivanje, nabeđivanje.

Da li vam se nekada desilo da kažete nešto, ali Vam bude pripisano nešto sasvim drugačije od onoga što ste rekli? A da li ste bili u situaciji da Vam neko podmetne krivicu za nešto što niste uradili?

imputacija

Sigurno do sada niste znali, ali za navedene radnje možete reči da Vam je neko imputirao nešto sasvim drugačije od onoga što se rekli ili uradili. Da li sada jasnije značenje pojma imputacija?

Sam termin imputacija potiče od latinske reči imputare, što znači uračunati, upisati. Pojam imputacija upotrebljava se u značenju pripisati nekome nešto što nije uradio ili rekao, bezrasložno okriviti, podmetnuti ili klevetati.

Dakle, ako nekome neko čini nešto loše iza leđa on vrši imputaciju. Svako nabeđivanje, klevetanje, lažno optuživanje, prišivanje nekome nečega što nije tako jeste imputacija.

Ova reč se može koristiti i u značenju pripisati nedostatak ili pak nečiji greh.

Share.