Monarhija

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je monarhija?

Državno uređenje u kojem državni poglavar na svoju funkciju dolazi po naslednom pravu naziva se monarhija.

Večita dilema koja datira još od antičnih vremena jeste da li je bolje državno uređenje monarhija ili republika. Kako je naša država republika verujem da većina ljudi zna o kakvom je državnom uređenju reč, a da li znate tačno značenje reči monarhija?

monarhija

Po definiciji, monarhija predstavlja državno uređenje u kojem državni poglavar koji se naziva monarh na svoju funkciju dolazi po naslednom pravu, a veoma retko se dešava da se isti bira izborom između vladajuće porodice i najjačeg plemića u državi.

Etimološki posmatrano u naš jezik pojam monarhija preuzet je iz francuskog jezika, a reč originalno potiče od grčke reči monarchia, što znači isključiva vladavina. Dakle, u monarhiji poglavar je fizička osoba koja pravo upravljanja državom dobija nasleđem i po pravilu on doživoto vrši tu funkciju.

Poglavari u monarhijama su car, kralj, sultan, knez, šah, vojvoda, emir i poglavica.

Postoje tri vrste monarhije: aposolutna, ustavna i parlamentarna. U apsolutnoj monarhiji monarh je taj koji u svojim rukama drži neograničenu vlast. Za razliku od nje, u ustavnoj monarhiji vlast monarha je ograničena sa odredbama iz ustava, dok u parlamentarnoj monarhiji monarh ima samo deo vlasti.

Obično u parlamentarnoj monarhiji zakonodavna vlast je u rukama parlamenta, a monarh ima samo izvršnu vlast. Bitno je istaći, da u svetu većina država se odlučila za republiku kao svoje državno uređenje, a one koje su se odlučile za monarhiju, uglavnom su parlamentarne.

Interesantna je informacija da u svetu posotje 153 republike i 42 monarhije.

Share.