Efendi

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je efendi?

Efendi je turska reč za gospodara.

Poznato je da su brojne turske reči ušle u srpski jezik pre više vekova i bukvalno se odomaćile u našem jeziku. Postoje reči koje je Vuk zadržao u našem jeziku, pa tako za reč kafa ne postoji adekvatna reč koja bi je zamenila.

Sa druge strane postoje turcizmi koji se i pored toga što imaju adekvatnu reč koja bi ih zamenila redovno koriste.

efendi

Pojam efendi na našim prostorima koristi se u značenju gospodar ili gospodin. U ruralnim sredinama, naročitio u jugoistočnoj Srbiji može se čuti ova reč, dok je u drugim krajevima slabo zastupljena.

Efendi je ustvari titula koju Turci daju učenim ljudima poput sveštenika, pravnika, doktora i drugih službenika, ali je na našem prostoru poprimila i nešto drugačije značenje, pa se uglavnom koristi u značenju gospodar, gazda, vlasnik, upravnik.

Share.