Epicentar

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Epicentar

Šta je to epicentar?

Mesto na kojem nastaje zemljotres naziva se epicentar.

Etimolozi nas upućuju na poreklo izraza epicentar navodeći grčku reč ἐπίκεντρον, tj. epikentron („koji zauzima kardinalnu tačku“). A epikentron je kovanica dve reči epi u značenju na ili iznad i reči kentron koja znači centar.

Epicentar, prema definiciji, predstavlja tačku, odnosno manju oblast, na Zemljinoj kori na kojoj je intezitet potresa najveći (dostiže najveći stepen).

Zato se za epicentar kaže da je mesto na kojem nastaje zemljotres.

I ovaj pojam podleže metaforičkom tumačenju, tako da se može upotrebljavati i u svakodnevnom govoru al u kontekstu centra iz kojeg izvire određena neprijatnost, centar ili izvorište nečeg neočekivanog.

U seizmologiji, koja se najvie bavi ovim pojmom, u slučaju zemljotresa epicentar je upravo iznad tačke u kojoj zemlja jakim potresom počinje da puca. Naravno, epicentar zbog blizine, odnosno izvorišta jeste i tačka u kojoj se potres najjače oseti, tako da su tu štete katastrofalne.

Jačina epicentra meri se dužinom procepa zemlje koji može biti i 330 km. To je zabeleženo kod potresa u Denaliju 2002. godine na Aljasci kada je epicentar bio na zapadnom delu zone pucanja, a najveća šteta je napravljena upravo na suprotnom (istočnom) kraju zone pucanja Zemljine površine.

Takođe, ovde se meri i takozvana „dubina žarišta“, što predstavlja udaljenost između epicentra i hipocentra.

Share.