Patent

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je patent?

Skup ekskluzivnih prava, kojima država ili neki drugi autoritet garantuje pronalazaču da će štititi njegov pronalazak od upotrebe, iskorišćavanja i prodaje od strane drugih fizičkih i pravnih lica naziva se patent.

Do sada ste sigurno bili u prilici da čujete za pojam patent. A da li znate koje je njegovo značenje?

Termin patent nešto se ređe upotrebljava u svakodnevnoj komunikaciji, dok veliku primenu ima u ekonomiji i srodnim naukama.

patent

Sam termin potiče iz latinskog jezika, i u doba feudalizma i apsolutističkih monarhija označavao je pismenu odluku neke ustanove kojom se dodeljuje neko pravo ili povlastica bilo pojedincu, ustanovi, organizaciji, grupi.

Danas, patent po definiciji predstavlja skup ekskluzivnih prava, kojima država ili neki drugi autoritet garantuje pronalazaču da će štititi njegov pronalazak od upotrebe, iskorišćavanja i prodaje od strane drugih fizičkih i pravnih lica.

Dakle, patenti se dodeljuju prilikom izuma novih mašina, velikog i značajnog pobošljanja već postojećih, za različite industrijske proizvode, kao i za procese industrijske proizvodnje i njihovo poboljšanje. Patenti se dodeljuju i za nove hemijske smese, farmaceutske proizvode i slično.

Bitno je istaći da osoba koja patentira neki svoj izum ili proizvod može drugom licu dati licencu koja će omogućiti tom licu korišćenje proizvoda ili izuma koji je već patentiran.

Share.