Poimanje

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta znači reč poimanje? Često se koristi u svakodnevnom govoru, ali da li zaista znamo začenje te reči? Poimanje se najčešće definiše kao shvatanje smisla.

U filozofiji, poimanje predstavlja sagledavaje n ečega sve do temelja na kojem ono počiva, kao i spoznavanje biti nekog bića. Tokom poimanja zanemaruju se sva slučajna, ne-nužna svojstva i pažnja se fokusira na bitni sadržaj.

poimanje

Poimanje može biti :

Intuitivno – kada se zanemaruju sva nebitna svojstva i subjektivne predrasude onoga ko procenjuje, i
Intelektivno , koje predstavlja posredno poimanje koje polazi od zajedničke karakteristike rodnog pojma (npr. Bele stvari se svrstaju pod rod „belo“).

U apsolutnom smislu, poimanje ne mora pratiti nikakav poseban sadržaj: ono je tada čisto samopoimanje pojma kroz celokupno doživljavanje njegove spoljašnosti.

Share.