Namesnik

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je namesnik?

Izaslanik ili zastupnik je drugi naziv za namesnika.

Da li ste bili u prilici da čujete za pojam namesnik? A da li znate koje je njegovo značenje?

Sam termin namesnik ranije je dosta korišćen, dok se danas ova reč ređe koristi. Uglavnom umesto pojma namestnik pre ćemo čuti za neki od njegovih sinonima.

namesnik

Namesnik je termin koji je korišćen za vreme feudalizma da bi označio izaslanika ili zastupnika. Dakle, reč je o čoveku koji obavlja poslove za neko drugo lice.

Bitno je istaći da se namesnik može korisiti u više značenja. U svom najopštijem značenju namesnik označava upravnika imanja u nekim zemljama ili pak osobu koja je posredovala između vlasnika imanja (koji se često nalazio u nekoj drugoj zemlji) i radnika koji su na imanju radili.

Namesnik se upotrebljava i da označi visokog državnog funkcionera. U tom smislu namesnik je neko ima sjajne diplomatske veštine i odlične pregovaračke sposobnosti.

Termin namesnik se takođe može koristiti i u značenju izaslanik ili posrednik. Prema tome, namesnik u crkvi bila bi osoba koja posreduje između Boga i čoveka najjednostavnije rečeno.

Share.