Norma

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je norma? Saznajte tačno značenje ovog pojma.

Kriterijum ili merilo za procenu ispravnosti nekog mišljenja, suda ili delovanja naziva se norma.

Na našim prostorima često smo u prilici da čujemo za pojam norma, koji se koristi kako u svakodnevnoj komunikaciji, tako i u brojnim naučnim disciplinama. Ono što je posebno zanimljivo, to je da veliki broj ljudi koristi ovaj pojam iako nema pravilnu percepciju o njegovom značenju.

Etimologija nas uči da je sam termin norma potekao iz latinskog jezika i ima značenje pravila, popisa, merila, osnove. Norma ima veoma široku primenu u svim sferama života, a uglavnom se koristi da označi neki obrazac ili pravilo.

Norma se definiše kao kriterijum ili merilo za procenu ispravnosti nekog mišljenja, suda ili delovanja. Primera radi, u proizvodnji norma je propisani oblik određenih proizvoda kojima je određena njihova težina, dimenzije, boja itd.

U društvenim naukama, norma se definiše kao tipičan način mišljenja i ponašanja koji služi kao merilo za procenu odstupanja u jednom društvu ili kulturi.

U statistici, norma predstavlja središnju vrednost i reprezenativna je za neku grupi. Ovde se norma koristi kao osnova za poređenje ispitanika.

U pravu, norma se definiše kao pravilo ponašanja koje uređuje određene odnose između ljudi, a koje je obezbeđeno državnom prinudom. Reč je o najprostijem elementu prava koji se ne može razložiti na prostije pravne elemente.

Share.