Napetost

0

Šta je napetost?

Napetost predstavlja napregnutost, utegnutnost, a koristi se i kao sinonim za pojam stres.

Pojam napetost veoma je čest u svakodnevnoj komunikaciji, a prisutan je i u drugim sferama života, zbog čega je veliki broj ljudi upoznat sa njegovim značenjem.

napetost

Sam termin napetost koristi se u značenju napregnutnost, utegnutnost. U tom smislu napetost se može odnositi na pojmove koje su napregnuti, primera radi kada vučemo konopac on će biti napet, suprotu situaciji i kojoj ga ne vučemo, već se nalazi u opuštenom stanju.

Napetost se takođe i koristi kao sinonim za stres, gde se definiše kao psihološki i fiziološka reakcija na nadražaje različitog porekla. Kada smo napeti osećamo veliku uznemirenost i nemir.

Pojam napetost ima i druga značenja. U fizici ovaj pojam koristi se da označi fizičku veličinu.

U medijima se kaže da su odnosi između dve zemlje napeti, termin napeti znači loši, nepovoljni, odnosno pokazuje nam da su odnosi između tih zemalja toliko loši da čak mogu prerasti u otvoreni sukob.


Share.

Leave A Reply