Nirvana

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je to nirvana?

Nirvana je pojam koji koriste đanisti i budisti kako bi opisali blaženo stanje konačnog oslobađanja od patnje i kao takva je najuzvišeniji cilj svake prakse.

Nema ko nije čuo za planetarno popularnu američku grupu Nirvana čije se pesme slušaju i dve decenije nakon raspada grupe. Ipak da li ste se zapitali zašto su grupi dali baš taj naziv i šta Nirvana zapravo znači?

Nirvana

Pojam nirvana je veoma složen i njegovo značenje je komplikovano za objasniti. Sama reč sastoji se od prefiska nir koji znači van, bez i korena reči vana koji znači duvati. Bukvalan prevod ove reči bio bi izduvati, ali ona se gotovo nikada ne koristi u tom značenju.

Nirvana jeste pojam koji pre svega koriste đanisti i budisti kako bi opisali blaženo stanje konačnog oslobađanja od svih zemaljskih nedaća, a pre svega patnje i bola. To je pojam koji svako od nas drugačije doživljava. Ono što je za jednu osobu nirvana za drugu možda nije.

Jednostavno nirvana se ne može odrediti, to je najuzvišeniji krajni cilj kojem svako od nas teži. I dok jedni prevode nirvanu kao izumiranje, drugi kao emancipaciju, treći je doživljavaju kao mirovanje ili nemost.

Kod budista nirvana je predstavljena kao krajnje stanje blaženstva i cilj religioznog života kojem bi trebalo svaki čovek da teži. Nirvana jeste oslobođenje od tačaka života, definitivno poništenje želja i svega što čoveka vezuje za fizički svet.

Najjednostavnije nirvana jeste vrhunski cilj kojem budisti teže, ona je stanje u kojem su sve iluzije i želje poput rađanja i umiranja ugašeni. Ona je sloboda koja dolazi posle sve patnje koju spoljašnji svet donosi.

Share.