Neobjektivan

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta znači neobjektivan?

Neobjektivan je pridev koji se koristi da označi neki iskaz ili stav koji nije potkrepljen činjenicama, te se ne može dokazati.

Ako ste upoznati sa značenjem pojma objektivnost, sigurno možete da pretpostavite šta znači reč neobjektivan. Ako pak postoje oni koji nisu sigurni u značenje ove reči, sledi objašnjenje.

Etimološki posmatrano termin neobjektivan potiče iz latinskog jezika i koristi se da označi iskaz ili stav koji nije potkrepljen činjenicama, te se ne može dokazati.

Neobjektivnost predstavlja negaciju reči objektivnost koja u svom najopštijem smislu označava nešto stvarno, istinski zbiljski i nezavisno od subjekta i njegovog mišljenja.

Ako za neku činjenicu, teoriju ili iskaz kažemo da je neobjektivna, to podrazumeva da on nije utemeljen na stvarnom stanju, te da nije realan. Često neobjektivni iskazi su zasnovani na subjektivnim činiocima, te su zavisni od subjekta i njegovog mišljenja.

Share.