Tabulator

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je tabulator?

Znak koji nastaje kada se na tastaturi pritisne taster “Tab” naziva se tabulator.

Pojam tabulator je veoma redak u svakodnevnoj komunikaciji, zbog čega mali broj ljudi zna njegovo značenje. Pre svega se koristi u računarstvu, gde predstavlja jedan od karaktera koji se nešto ređe koriste, dok je u drugim naučnim disciplinama jako slabo zastupljen.

Termin tabulator koristi se da označi znak koji nastaje kada se na tastaturi pritisne taster “Tab”. Pritiskanjem ovog tastera pomera se kursor za nekoliko mesta napred, odnosno ovo je još jedan način da se napravi grupa znakova za razmak.

Ova grupa znakova se u računarima tretira kao celina, pa je bitno da znate da ako želite da izbrišete grupu koju je napravio ovaj taster, oni će se obrisati istovremeno, a ne jedan po jedan.

Reč tabulator kada je u pitanju pisaća mašina ima nešto drugačije značenje. Ovde se koristi da označi izrađivač redova i rubrika koji uglavnom služe za pravljenje tabela.

Share.