Konkvistador

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Konkvistador (od španskog conquistador – osvajač) je bio naziv za brojne španske vojnike I avanturiste koji su u ime spanskog dvora, osvojili u XVI I XVII veku, veku velike teritorije , pre svega Jučne Amerike ( Meksika I Perua) i Filipine, pripojili su španskim kolonijama.

U godinama nakon što je Kolumbo “otkrio” Ameriku, veliki broj avanturista kreće u Novi svet. Njihov cilj je pljačka radi brzog bogaćenja.

Konkvistador

Preduzimali su ekspedicije u Srednjoj I Južnoj Americi, često za svoj račun, bez potpore španske krune, ali su zato opljačkano zadržavali za sebe. U principu svako je mogao postati konkvistador, ako je imao finansijske mogućnosti. To je bilo vrlo unosno zanimanje ai I veliko razbojništvo.

Španska kruna je oganizovano pljačkala I ubijala uz pomoć konkvistadora, vojnika sa kojima je prethodno potpisivala ugovore (ugovor je overavala Katolička crkva) u kojem je precizirano koliko opljačkanog zlata ide crkvi, koliko španskom dvoru a koliko sme konkvistador da zadrži za sebe.

Share.