Proces

Pinterest LinkedIn Tumblr +

 Šta je proces?

Tok, put i način na koji nešto postaje ili biva naziva se proces.

Sve nas okružuju brojni procesi bilo da su prirodni ili rezultat delovanja čoveka. Svi smo mi čuli za pojam proces, a koliko nas zapravo zna značenje ove reči?

Ako posmatramo etimologiju videćemo da termin proces potiče iz latinskog jezika, preciznije od reči processus, što znači događaj, tok, postupak, izraštaj.

proces

Proces se definiše kao tok, put i način na koji nešto postaje ili biva. Dakle, proces je neki događaj, postupak, neko zbivanje koje se dešava.

Proces se koristi i u značenju skupa pojava koje su organizovane ili deluju u nekom vremenu.

Termin proces ima široku primenu u brojnim društvenim i prirodnim naukama. Pa tako u medicini proces označava tok neke bolesti, dok u pravnim naukama proces se odnosi na tok parnice, odnosno sudski postupak.

U računarstvu proces se definiše kao promena stanja ili izlaza sistema koja je nastala kao posledica razmene materije, energije i informacije. U tom smislu proces se može odvijati između sistema i njegovog okruženja, između podsistema u sastavu višeg sistema i između podsistema i višeg sistema na jednoj strani u odnosu na podsisteme i njihove niže sisteme na drugoj strani.

Share.