Zajedljivost

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je zajedljivost?

Zajedljivost je osobina koja označava pakost, zlobu, cinizam.

Sigurno ste do sada bili u prilici da čujete: “On je zajedljiv čovek” ili “ Obratio mi se zajedljivim tonom”, a da li znate šta znači reč zajedljivost?

zajedljivost

Pojam zajedljivost je veoma specifičan i gotovo da se ne koristi u svakodnevnoj komunikaciji zbog čega je mali broj ljudi upoznat sa njegovim značenjem.

Zajedljivost jeste osobina pakostih ljudi. Ako kažemo da je neko zajedljiv to znači da je on ciničan, zloban, bestidan, bezočan, bezobrazan, te da se ponaša suprotno kulturnim normama.

Dakle, zajedljivost je nepovoljna osobina čoveka koja ga čini ne samo ciničnim, već i prezrivim i nipodaštavajućim. Reč je o ljudima koji su zlobni ali uvek na račun drugih ljudi.

Interesantna je informacija da naučnici zajedljivost vezuju sa visokom inteligencijom, ali i velikom stopom ljubmore.

Prema tome, zajedljiva osoba će već pri prvom susrestu sa nekom osobom krenuti da je komentariše u najgorem svetlu. Ako se osoba ponaša kako dolikuje, zajedljiv čovek će onda morati da pronadje neku sitnicu po kojoj će ta osoba biti lošija od njega.

Share.