Zajednica

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je zajednica? Šta znači kada čujemo da je „zajednica odgovorna za taj problem“, ili da je nešto „pitanje zajednice“?

Zajednica je široko poznat i upotrebljavan pojam. Zajednica je vid udruživanja ljudi, ali postoje i životinjske zajednice, biljne zajednice, zajednice insekata…

Reč zajednica se tako najčešće koristi u sociologiji i biologiji.

Kako se formira zajednica? Ljudi se okupljaju u zajednice iz različitih ciljeva i motiva. Osobe se okupe oko zajedničkih sistema vrednosti, interesa, verovanja, stavova, misija, akcija i tako formiraju zajednicu. U zajednici stupaju u interakcije i tako, uz osećaj pripadnosti, kao kolektiv, vrše aktivnosti usmerene ka zajedničkom cilju.

Može se razlikovati više vrsta ljudskih zajednica. Na primer, brak i porodica su specifična zajednica, skup ljudi iste veroispovesti su verska zajednica, osobe sa istim političkim uverenjima formiraju političku zajednicu… I sama politička partija je zajednica. U politikologiji se koristi i termin – zajednica država, koja označava saradnju dve ili više zemalja okupljenih oko jedinstvenog cilja, pa tako imamo na primer Energetsku zajednicu.

Zajednica može biti i plemenska, označavajući tako tip društvenog uređenja.

Share.