Zograf

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Zograf, šta je to zapravo? Koje značenje ima navedeni pojam?

Zograf je naziv za slikara i opisivača životinja, ali i naziv za crkvenog slikara.

Sigurno je velika većina čula za bugarski manastir na Svetoj gori koji nosi naziv “Zograf”. Međutim da li znate da na našim prostorima pojam zograf ima i nešto drugačije značenje?

Posmatrano sa strane etimologije jasno je da je sam termin zograf potekao iz grčkog jezika, preciznije od reči zōḗ, što znači život i reči grap, što znači pisati, opisivati. Ovaj termin u našoj zemlji koristi u dva veoma srodna značenja.

Naime, zograf je naziv za slikara i opisivača životinja. Reč je o osobi koja beleži svoja zapažanja o životinjama, slika ih i daje osnove klasifikacije i karakteristike pojedinih vrsta.

Sa druge strane, zograf je i termin kojim se označava slikar ikona i fresaka, odnosno crkveni slikar. Bitno je napomenuti da je zograf nešto širi pojam od ikonopisca, jer se on bavi izradom ne samo ikona, već i drugih crkvenih crteža.

Share.