Flagrantno

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta znači flagrantno, a šta znači kada kažemo da je neko flagrantan?

Flagrantno je ono što je očito, otvoreno, nesumnjivo, urađeno na očigled svih.

Ako znate šta znači pojam flagrantno, svaka Vam čast! Naime, iako je ovaj pojam prisutan na našim prostorima, veoma retko se upotrebljava zbog čega veliki broj ljudi nije upoznat sa njegovim značenjem.

Etimologija nas uči da sam termin flagrantno potiče od latinske reči flagrans, što znači gorući, vruć, vatren, koji gori. Iako se ovaj pojam može koristiti da označi nešto fatreno i žestoko, on se obično koristi za očigledne i upadljive situacije.

Flagrantno je nešto što se nikako ne može sakriti, što je svakome vidljivo, očito, nešto što jednostavno bode u oči. Reč je o stvarima urađenim na očigled svih, te se one ne mogu nikako sakriti.

Flagrantan je onaj koji je nedvosmislen, očigledan, o kojem nema nikakve sumnje.

Share.