Ascites

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je ascites?

Nakupljanje tečnosti u peritonealnoj šupljini naziva se ascites.

Da li ste bili u prilici da čujete za pojam ascites? A znate li koje je njegovo značenje?

Reč ascites predstavlja stručan naziv za nakupljanje tečnosti u trbuhu čoveka. Reč je o medicinskom terminu koji je nekima možda poznatiji i pod drugim imenom – hidroperitoneum.

ascites

Etimološki posmatrano sam pojam asites je poput drugih medicinskih izraza preuzet iz latinskog jezika, a originalno termin je potekao od grčke reči askites.

Po definiciji, ascites predstavlja zdravstveno stanje koje se javlja kod mnogih poremećaja u trbušnoj duplji, a karakterise ga nakupljanje tečnosti u peritonealnoj šupljini.

Iako se može javiti usled različitih poremećaja uglavnom se javlja kao komplikacija koja nastaje kod pogoršanja ciroze jetre. Brojni su faktori koji utiču na pojavu ascitesa, a neki od njih su i visok portni pritisak, efektivni volume plazme, poremećaj lifotoka, opšta vaskularna permeabilnost i akutni difuzni peritonista.

Da bi se bolest dijagnostikovala neohodno je pored standardnog pregleda uraditi i ultrazvuk, abdominalnu punkciju i ispitivanje makroskopske laboratorijske osobine ascitne tečnosti.

Bitno je istaći da se blaži oblici teško primećuju, a pacijenti sa ovom bolesti uglavnom se žale na kratak dah i pritisak u stomaku.

Što se tiče lečenja ascitesta ono zavisi od stadijuma u kojem se bolest nalazi. Preporuka je da se koristi restrikcija natrijuma i vode, a ako to ne dovede do željenih rezultata koriste se diuretici.

U slučaju da ni njihova primena ne pomogne ili da bolesnik ima veliku količinu tečnosti u trbuhu koristiće se paracenteza. U slučaju da ni ona ne donese poboljanje, sprovodi se šant operacija.

Share.