Tekovina

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je to tekovina?

Opšte dobro koje je postignuto velikim naporima i radom u korist društva naziva se tekovina.

Pojam tekovina potiče iz hrvatskog jezika i uglavnom se koristi u značenju dostignuće, uspeh, stečevina; Tekovina podrazumeva sve ono što je stečeno, što se na neki način „zaradilo“, odnosno sva ona postignuća koja su rezultat nekog rada.

Tekovina

Po definiciji tekovina predstavlja opšte dobro postignuto velikim naporima i marljivim radom u korist društva. Tekovina jeste sve ono što je postignuto sa određenim naporima ili znanjem.

Značenje ove reči zavisiće od samog konteksta rečenice. Prema tome, tekovina se može koristiti i u sledećim značenjima: nasledstvo, imovina, stečena imovina, postignuće, veština, znanje, roba ili proizvodi.

Share.