Rekombinacija

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Kakvo je značenje reči “rekombinacija”?

Rekombinacija je pojam koji najjednostanije označava određenu preraspodelu, ponovno ređanje, novo kombinovanje. Značenje ove reči je višestruko u odnosu na sferu života ili nauku u kojoj se koristi. U širokoj je svakodnevnoj primeni.

rekombinacija

Reč potiče iz latinskog jezika. Prefiks “re”,označava da se nešto ponovo dešava, da je odredjeni postupak neophodno opet primeniti.

U politikologiji, na primer, rekombinacija se dešava posle izbora, kada partije, koje su osvojile određen procenat glasova, prave rekombinovanje i saveze ili koalicije kako bi formirale potrebnu većinu za formiranje vlade.

Šta znači reč “rekombinacija” u hemiji,fizici i genetici?

U hemiji se ovaj pojam odnosi na ponovno stvaranje električnoneutralnih molekula od jona. Rekombinacija je u ovom slučaju proces suprotan od elektrolotičke disocijacije.

U nauci o genima, rekombinacija označaa  proces u u kome se geni roditelja mešaju tako da potomci dobijaju deo očevih i deo majčinih osobina.

U fizici, rekombinacija kod poluprovodnika je eliminacija nosioca pokretnog naelektrisanja.

Share.