Celina

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je celina? Šta znači kada kažemo da je nešto celovito?

Celina je pojam koji se koristi da označi onog koji ima sve delove, odnosno onog koji je potpun.

Pojam celina ima široku primenu kako u svakodnevnoj komunikaciji, tako i u brojnim naučnim disciplinama. Njeno značenje je veoma specificno, te se celina koristi za nešto što je čitavo, celo, kompletno, neoštećeno.

Celina ima sve delove i kao takva ona je potpuna, odnosno celokupna.

Drugim rečima, celina je dovršena i zaokružena te joj se ništa ne može dodavati niti oduzimati.  Jer ako bi smo nešto oduzeli od nje, makar i neki najmanji deo onda ona ne bi bila potpuna, te se ne može smatrati celinom.

Primera radi, naš ogranizam je jedna celina koju čine svi sistemi organa, takode knjiga je celina u odnosu na jedan njen odlomak, paragarf, poglavlje. Ako bi smo našem organizmu oduzeli sistem organa za varenje, onda on ne bi bio celovit jer bi mu falio jedan deo.

Ako za nešto kažemo da je celovito, to znači da je ono kompletno, odnosno celo i kao takvo je sveobuhvatno i ne može se deliti.

Share.