Ekvivalent

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Ekvivalent

Nije baš da u svakodnevnom govoru upotrebljavamo ovaj izraz, ali u naučnom svetu često se može čuti da su neke dve stvari ekvivalentne.

Izraz je pozajmljenica iz latinskog jezika od reči aequivalens koja znači istovredan, jednakovredan.

Ekvivalent se može definisati kao stvar, čin, pojam ili veličina istog značenja ili iste vrednosti.

Logika ovaj pojam određuje kao dva izraza koji su logički jednako vredni. Na primer, dva su suda ekvivalentna ako je jedan nužan drugom i dovoljan uslov drugom sudu i obrnuto.

U paleontologiji (nauka o razvoju života na zemlji) ekvivalentni slojevi su geološki slojevi koji pripadaju istom dobu, istoj godini, odnosno oni slojevi koji sadže istu floru i faunu.

Takođe, ekvivalent se upotrebljava i kada se objašnjava zamena (najčešće u ekonomiji) za neku vrednost, za odštetu ili naknadu neke jednako vredne stvari. Kada se vrši naknada za otuđenu vrednost neke robe, a koja je izražena količinom druge robe ili iznosom novca iste vrednosti.

U mehanici, na primer, sila koja proizvodi isti rad kao i neka druga sila jeste ekvivalentna toj drugoj sili. I da pomenemo još da je hemijski ekvivalent nekog elementa količnik iz atomske težine i valence tog elementa.

Share.