Aberacija

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Aberacija

Šta znači pojam aberacija

Odstupanje od normalnog naziva se aberacija.

Svaka promene nekog očekivanog ponašanja ili rasuđivanja, pa čak i mišljenja sve do njegovih ekstremnih paranoidnih poremećaja (kako bi se psihoterapeuti izrazili) može se nazvati aberacija. Ovaj pojam se upotrebljava i u mnogim drugim naukama.

Etimologija kaže da izraz aberacija potiče od latinske reči aberrāre što znači odlutati. Figurativno u svakodnevnom govoru može se koristiti kao sinonim za skretanje ili odstupanje od nekog normalnog tipa, a nekad može značiti i lutanje ili neku zabludu.

Pomenuti pojam koristi se u raznim oblastima, tako u optici predstavlja nespajanje svetlosnih zrakova u jednu žižu. Dalje, postoji i tzv. sferna ili monohromatska aberacija.

Astronomija termin aberacija upotrebljava kao pojavu prividne promene položaja nebeskih tela, a koja nastaje kao posledica translatornog kretanja Zemlje oko Sunca i ograničene brzine svetlosti. Razlikuju se godišnja i dnevna aberacija. Godišnja je upravo posledica translatornog kretanja Zemlje oko Sunca, dok je dnevna aberacija posledica obrtanja Zemlje oko sopstvene ose.

U medicini se takođe upotrebljava u vidu hromozomske aberacije, odnosno promene u genomu (svi nasledni podaci jednog organizma kodirani u DNK) koje obuhvataju cele hromozome ili njihove delove. Pomenute aberacije se mogu videti pod mikroskopom za razliku od genskih mutacija.

Pravne nauke ovaj pojam koriste pod izrazom abercio krimis (aberratio criminis) koji označava zabludu u izvršenju nekog zločina. Može se definisati i kao zločin koji sticajem okolnosti menja prvobitnu nameru.

Share.