Medijum

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Medijum

Šta je to medijum?

Osoba koja prenosi poruke između duhova i ljudi naziva se medijum.

Etnološki posmatrano pojam medijum nastao je od latinske reči medium u značenju sredina, ono u sredini tj. posrednik. Sama reč ima više značenja i upotreba na našim prostorima ali uglavnom kada se spomene medijum misli se na osobu koja posreduje i prenosi poruke između ljudi i duhova.

Po definiciji preuzetoj iz parapsihologije medijum jeste osoba obdarena posebnim darom koja može prenositi poruke između živih i mrtvih ljudi. Ona to radi uz pomoć izvesnih situacija kao što su san, hipnoza ili trans. Postojanje medija zasnova se najpre na verovanju da ljudska duša nadživljava fizičku smrt, što je čini večnom i neuništivom. Medijum je taj kome brojni talenti poput telekineze, levitacije, radiestizacije, telepatije, percepcije i ekstrasenzora omogućavaju da posreduje između ljudi i duhova.

Medijum često posreduje u posebno pripremljenim uslovima koji se ogledaju u vidu određenih seansi i rituala. Na osnovu određenih hipoteza parafizičari  predpostavljaju kako se ovi rituali odvijaju, a poslednjih godina sve je više dokaza koji upućuju na to da je komunikacija između živih i mrtvih moguća.

Mediji često padaju u trans tokom posredovanja ili ti održavanja ovih seansi i u takvom stanju sve njihove svesne misli su blokirane. Oni tada stupaju u nesvesnu telepatsku vezu sa duhovima.

Pojam medijum može se korisiti i u značenju onaj na sredini, odnosno srednji put ili sredina. U grčkoj gramatici medijum označava srednje stanje koje se nalazi između radnog i trpnog stanja kod glagola.

Izraz medijum evun označava  period srednjeg veka.

Share.