Hagiografija

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je to hagiografija?

Literarni žanr koji opisuje život svetaca naziva se hagiografija.

Na našem govornom području pojam hagiografija veoma se retko koristi. Mi uglavnom za ovaj pojam koristimo reč žitije. Svi oni koji su čuli za hagiografije, a ne znaju šta one znače došli su na pravo mesto.

hagiografija

Ako posmatramo sa strane etimologije termin hagiografija potiče od grčkog reči agios, što znači sveti ili sveticac i reči graf, što znači pisanje. Hagiografija se definiše kao literani žanr koji opisuje život svetaca.

Hagiografije se pre svega odnosi na život određenih osoba, naročito na one koje su postigle neka čuda. U pitanju su uglavnom osobe koje su imale jak uticaj u hrišćanstvu. Često ovaj litralni žanr koristio se kao crkvena propaganda.

Kroz istoriju hagiografije su pisali vladali često sami o sebi kako bi na taj način dali oadu sebi ili svojoj vladavini. Naravno hagiografije nisu karakteristične samo za hrišćanstvo, već su se koristile i u drugim religijama kada se pripovedalo o svecima ili nekim drugim crkvenim uticajnim ličnostima.

Share.