Docent

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je to docent?

Pojam docent relativno je čest u našem okruženju, i može se čuti svakodnevno. Ipak, postoji veliki broj ljudi koji ne zna značenje ove reči.

Termin docent potiče iz latinskog jezika, od reči docere, što znači učiti. Koristi se da označi akademsku titulu koja se dobija nakon odobrenog doktorata, a koja odgovara zvanju naučnog saradnika.

docent

Kod nas docent je predavač koji ima viši stepen od asistenta, ali niži od profesora. Reč je o samostalnom predavaču koji biva odabran od strane određene fakultetske ustanove.

Bitno je istaći da za razliku od asistenta koji takođe predstavlja stručnog saradnika, docentu je dozvoljeno da samostalno drži predavanja, da ispituje studente, da bude supervizor određenih radova i teza, te da ima određenu poziciju na predmetu koji predaje.

U slučaju da na istom predmetu postoje profesor, docent i asistent, docent će imati zavisan položaj u odnosu na profesora, ali će u odnosu na asistenta zadržati svoj nezavisan položaj.

Nakon što provede najmanje četiri godine vršeći dužnosti docenta, isti može preći na sledeći nivo, odnosno poneti zvanje vandredni profesor.

Share.