Reakcija

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je reakcija? Koji sve tipovi reakcija postoje?

Svojevrsno suprotno dejstvo naziva se rekacija.

Svi znamo da odreagujemo u određenim trenucima, što može bit ili pozitivno i negativno reagovanje. Tako je kada je reč o emotivnim reakcijama, ali postoje naravno i hemijske, lančane i niz drugih reakcija.

Dejstvo ili delovanje nekog tela ili njegovog dela izazvano pritiskom na njega jeste reakcija.

U pravnim naukama, takođe se koristi pojam rekacije i odnosi se na obnovu nekog pravnog spora. Zatim u politici se pod reakcijom podrazumeva nazadna struja, tj. namerno kočenje napretka ka boljem . Jednostavno reagovanje u politici znači ne slaganje sa postojećim stavovima i normama što ipak u nerazvijenim zemljama može doneti izuzetan napredak.

U fizici se reakcija definiše kao protivsila koja je uvek posledica delovanja neke druge sile, koja je obično jednake veličine sa prvom ali suprotnog smera.

U psihologiji pa i u medicini pod reakcijom se smatra odgovor orgonizma na neke unutrašnje ili spoljašnje uticaje.

Uopšteno se pod reakcijom podrazumeva suprotno delovanje, protivradnja ili protivdejstvo .

Postoji dosta vrsta rekacija u raznim naučnim oblastima, kao što je hemisjka, lančana reakcija, povratna hemijska reakcija, reakcija adicije, nuklearna rekacija, emocija ili osećanje kao emotivna rekacija i td.

Na primer, lančana rekacija je niz reakcija gde product ili objekat koji reaguje ili je reaktivan po prirodi prouzrokuje dalje rekacije.

Share.