Infrastruktura

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Infrastruktura, šta je to? Da li ste upoznati sa značenjem ovog pojma?

U svom najširem značenju pojam infrastruktura se koristi u društvenim naukama kako bi se opisali pomoćni delovi nekog šireg sistema bez kojih ne bi mogao normalno da funkcioniše.

Interesantno je da značenje pojma infrastruktura nije potpuno definisano, te je podložno različitim tumačenjima. Zbog toga veliki broj ljudi nema pravilnu percepciju šta infrastruktura stvarno predstavlja.

Po generalnoj definiciji, infrastruktura predstavlja mrežu resursa u kojoj je sistem kao celina namenjen da bude neograničeno održavan specifičnom standardnom usluge kontinuiranom izmenom i promenom svojih delova.

Ipak, u svom najopštijem značenju koje ima ovaj pojam se koristi da opiše pomoćne delove nekog šireg sistema, koji bez njih ne bi mogao normalno da funkcioniše.

Drugim rečima, infrastruktura predstavlja sve izgrađene objekte i sastavne delove tehničke prirode koji omogućuju socijalno, političko, ekonomsko i privredno funkcionisanje jednog društva.

Iako je sam termin počeo da se koristi krejem 19-og veka u Francuskoj, on originalno potiče iz latinskog jezika. Interesanto je da je tada ova reč korišćena kako bi se opisali arsenali, skladišta i slični vojni objekti bez kojih oružane snage nisu mogle da obavljaju svoje zadatke.

U 20-om veku ovaj izraz prelazi u civilnu uoptrebu i danas predstavlja pojam koji se gotovo svakodnevno može čuti.

Poznato je da gradsku infrastrukturu čine vodovod, kanalizacija, elektroenergetski sistem, komunalni sistm itd. Obrazovnu infrastukturu čine udžbenici, nastavna sredstva, zgrade itd.

Bitno je istaći da infrastrukturni objekti mogu biti u privatnom ili državnom vlasništvu.

U najširem smislu, infrastuktura se koristi da označi i informatičku tehnologiju, formalne i neformalne kanale komunikacije, socijalne mreže, sistem verovanja članova pojedine grupe, kao i političke sisteme u njoj.

Share.