Ritam

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je ritam?

Ritam predstavlja naizmeničo dizanje i spuštanje glasa, kao i naizmeničnu upotrebu naglašenih i nenaglašenih slogova u rečenicama.

Svi mi čuli smo za pojam ritam koji se pre svega koristi u muzici. Pored muzike ovaj pojam može se čuti i u drugim disciplinama kao što su arhitektura i slikarstvo. Iako smo svakodnevno u dodiru sa reči ritam, koliko nas zapravo zna njeno značenje?

ritam

Termin ritam potiče iz grčkog jezika i označava ravnomernost ili ponavljanje određene radnje. Ritam se definiše kao naizmenično dizanje i spuštanje glasa, ali i nazmenična upotreba naglašenih i nenaglašenih slogova u rečenicama.

U muzici ritam predstavlja niz tonova i pauza različitog trajanja i jačine.

U arhitekturi ritam se odnosi na ponavljanje određenih elemenata u jednakim razmacima, ponavljanje punog praznog prostora, ponavljanje stubova, drveća i slično.

U slikarstvu ritam predstavlja ponavljanje određenih oblika, a može se odnositi i na smanjivanje svetla ili senke, do u skulpturi on predstavlja ponavljanje smenjivanja volumena i šupljina (tj. punog i praznog prostora).

Share.