Salinitet

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je to salinitet ?

Procenat soli koji se nalazi u vodi naziva se salinitet.

Do sada svako od nas bio je u prilici da čuje za pojam salinitet. Naročito se koristi kada se spominju morske vode, ali ga je moguće koristi i za sve ostale tekućina ili pak čvrsta tela. Ako do sada niste znali koje je značenje ove reči, u narednim redovima sledi objašnjenje.

salinitet

Iako je u naš jezik dospeo preko latinskog jezika pojam salinitet potiče iz nemačkog jezika. Salinitet označava procenat soli koji se nalazi u nekoj tekućini.

Poznato je da su sve morske vode izuzetno slane, te salinitet predstavlja jednu od najprepoznatljivijih karakteristika morske vode koja ujedno predstavlja i osnovnu razliku izmeđju njih i kopnenih voda.

Salinitet se izražava u promilima i pokazuje koliko ima soli u gramima u jednom kilogramu morske vode. Procentualno, naučnici su utvrdili da prosečan salinitet morske vode iznosi 35 promila.

Bitno je istaći da salinitet nije konstanta već se menja, pa tako količina padavina, isparavanje, pritcanje i oticanje rečnih voda dovodi do toga da se salinitet povećava, odnosno smanjuje.

Salinitetn našeg najbližeg mora – Jadranskog u proseku iznosi 38,30 promila, što znači da se na jedan kilogram vode dobije 38,30 grama soli.

Share.